ആന പാപ്പന്‍ പരിശീലനം

മുതലങ്ങോടൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ 1

മുതലങ്ങോടൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ

നമ്മൾ ഒരുപാട് ആനപണിക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും വീര സാഹസിക കഥൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല ബ്ലോഗുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ,അങ്ങനെ പലതും. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആന പണിയലെ അഗ്രഗണ്യൻമാരിൽ ഒരാൾ ഈ പ്രായത്തിലും വീര്യം ചോരാതെ തന്റെ കൂടെ പിറപ്പിനെയും കൊണ്ട് നഗ്നപാദനായി നടന്നു പോകുന്നതു കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷ അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം. ആനപ്രേമികളുടെയും ഉത്സവപ്രേമികളുടെയും സ്വന്തം ഉണ്ണിയേട്ടൻ. ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രതേക രസമാണ്.പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു പ്രകൃതകാരൻ കുടിയാണ്. ആനപണിയിൽ …

മുതലങ്ങോടൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ Read More »

thechikottukavu ramachandran തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചരിത്രം മണിയേട്ടനും 4

thechikottukavu ramachandran തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചരിത്രം മണിയേട്ടനും

thechikottukavu ramachandran തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചരിത്രം മണിയേട്ടനും വര്‍ഷങ്ങളായി രാമചന്ദ്രനൊപ്പം ഉള്ള ജീവിതത്തെയും പറ്റി മണിയേട്ടന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.